NOT SIIT.NET webboard / read message
This is it.

topic id 22435 | forum alumni | read 1148 | answer 1
[19 Sep] CE batch 5 & Friends Reunion #3
From: "กฤษณ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์" sasabi20 at yah00 dot com
Date: Wed, 01 Sep 2004 17:16:08 -0000
Subject: [siit5CE] CE batch 5 & Friends Reunion #3

ขอเชิญเพื่อนๆ ทุกคนในภาค CE#5 และภาคอื่นๆ มาร่วมงาน "CE batch 5 & Friends Reunion #3"
ในวันที่ 19 กันยายน 2547 เวลาตั้งแต่ บ่าย3 โมง เป็นต้นไป

......สถานที่นัดเจอ คือ ใต้ตึก SIIT บริเวณตู้ ATM

ในงานจะมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (สำหรับผู้ชาย)
เริ่มแข่งประมาณ 3.15 PM

สำหรับผู้ที่สนใจจะลงแข่ง ขอให้รีบมาด้วย มิเช่นนั้นท่านอาจจะพลาดรางวัลสำคัญ อิอิ (รางวัลที่ผู้ชายทุกคนต้องการ เราจะทำให้ฝันของท่านเป็นจริง)

และ ++อาจจะ มีการแข่งยกนำหนัก หญิง (เพื่อเฟ้นหาน้อง พร คนที่ 2 มาเป็นราชินีของภาค)

ซึ่งในการแข่งขัน ฟุตบอล เราจะมีการ vote เพื่อให้รางวัลแก่ MVP ของการแข่งขันด้วย

หลังจากนั้นเราจะมีการทานอาหารร่วมกันที่ร้านต้นไม้ (บริเวณหอสิทธ์)

ทั้งนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยโทร Confirm มาที่
1. เอ๋ย 0-1445-5600
2. BIlly 0-1838-8358

ยังไงอยากให้ทุกคนไปให้ได้
และช่วยแจ้งกลับมาด้วยอย่ารับรู้ข่าวและเงียบหายไป หรือจะตอบกลับมาทาง Email ก็ได้ ภายในอาทิตย์หน้า
เพื่อที่จะได้เตรียมงาน ให้เป็นที่ถูกใจพวกท่าน

ทั้งนี้เราเปิดโอกาศให้พวกท่านได้เชิญเพื่อนที่อยู่ภาคอื่น, (ว่าที่) สามี, (ว่าที่) ภรรยา, กิก, แฟน เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้


ถ้าสงสัยอะไรประการใด
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที่ เอ๋ย หรือ ว่า Billy


แล้วเจอกันในวันงานนะครับ
Thu, 2 Sep 2004 00:38:24 -   #5 CE

[1] so what's going on there krub?
Mon, 20 Sep 2004 02:55:49 -   bact'

Please login to reply.


Click here to login.

 digiboard 0.42 by digitalboom.org since 2001, NOT.SIIT.NET