NOT SIIT.NET webboard / read message
This is it.

topic id 51824 | forum talks | read 684 | answer 0
มหาสังฆทานของแผ่นดิน
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ทั่วประเทศ
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
กำหนดการวันคุ้มครองโลก
พิธีภาคเช้า
08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน / รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีภาคบ่าย
13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.05 น. พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด
พิธีภาคเย็น
16.00 น. ปฏิบัติธรรม
พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
17.00. เสร็จพิธี / รับเหรียญที่ระลึก
อานิสงสการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม
1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว
2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกาย สุขใจอยู่เป็นนิจ
4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลัง มีเรี่ยวแรง
5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
6. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมบัติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
7. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
8. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
9. ทำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย
Thu, 20 Mar 2014 15:34:22 -   dmcnews ®

Please login to reply.


Click here to login.

 digiboard 0.42 by digitalboom.org since 2001, NOT.SIIT.NET